op het internet op deze website (townandtraffic.nl)

Info

Boudewyn Bach; Coordinator Town & Traffic Foundation (medio 2006)Nederlands
 

After a practical spell working in civil engineering and road construction, Bach switched to urban planning. He followed the Amsterdam Academy of Architecture to broaden his knowledge, moving on to qualify as an urban planning engineer at Delft University of Technology. He worked at three urban planning agencies where he was involved in zoning and structure plans, rural and urban conservation areas, working with Municipal Design Committees and was one of the first urban planner who practised the Dutch woonerf* concept (in Anglo Saxon: home zones). After his appointment as senior member of the scientific staff working for the Eo Wijers Chair and his successors at the Faculty of Architecture, Department of Urbanism at Delft University of Technology. Bach spent a period working as a visiting lecturer abroad, including a Fulbright Lecturing Tour from Harvard in Cambridge (Massachusetts) and a Gambrinius scholarship at Dortmund University of Technology in Germany. 
 

Bach studies the relationship between traffic and urban planning, focusing on aspects such as the significance of arcades, cycle networks, mobility patterns, stations and high-quality public transport in the urban structure. He regularly takes part in advisory committees set up by the Traffic Technology Foundation and its successor the Information and Technology Platform for Infrastructure, Traffic, Transport and Public Space (CROW). He organises courses in traffic engineering as part of post-academic education. Other activities include an incidental consultative practice, administrative duties on road safety bodies, membership of Bloemendaal municipal council and assisting in the development of the 'Local Traffic Performance' model. Bach is currently a member of the broadcast advisory committee of the 3VO (since 2006 VVN) road safety organisation and of the Amsterdam Urban Development Council. He is also project co-ordinator at the City & Traffic Foundation (Stad & Verkeer). You can find more information on www.townandtraffic.nl. 
 
 

Verkort Curriculum Boudewyn Bach; Coordinator St. Stad & Verkeer (medio 2006)English
 

Na een praktijkperiode in de civiele techniek en de wegenbouw is Boudewyn overgestapt naar de stedenbouw. In avondopleiding werd de kennis verbreed op de Academie van Bouwkunst te Amsterdam en later aangevuld met het diploma stedenbouwkundig ingenieur TU-Delft.

Achtereenvolgens vanuit drie stedenbouwkundige bureaus deed hij bestemmings- en structuurplannen, beschermde dorps- en stadsgezichten, welstand en woonerfaanpak. Na de aanstelling als Wetenschappelijk Hoofdmedewerker bij de leerstoel van Eo Wyers volgde een periode met regelmatig gastdocentschappen in het buitenland, ondermeer een Fulbright Lectering Tour vanuit Harvard.

De nadruk van Bach's onderzoek ligt op de samenhang verkeer <> stedenbouw, ondermeer de betekenis van passages, fietsnetwerken, verplaatsingspatronen, stations en hoogwaardig-OV in de stadsplattegrond. Regelmatig nam hij deel aan SVT en later aan CROW-begeleidingscommissies en organiseerde hij Post Academiale cursussen Verkeerskunde PAO. Daarnaast speelde een incidentele adviespraktijk, bestuurlijke taken bij verkeersveiligheidsorganen, lidmaatschap van de gemeenteraad Bloemendaal en medewerking aan de ontwikkeling van de 'Vervoersprestatie op Locatie'. Momenteel heeft hij zitting in de Programma Raad 3VO en de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling en adviseert hij de Stichting Stad en Verkeer.

Meer informatie op: www.townandtraffic.nl.

info
St. Stad & Verkeer / Town and Traffic Foundation
Contact : +31 (0)23 525 2833, +31 (0)6 2036 6860 /
VOORZITTER: A. M. Rootveld
COORDINATOR:
 
Ir. Boudewyn Bach (S.H.O.)
Stedenbouwkundig & Civiel Ingenieur
Postadres : Nic. Maesstraat 83-1 1071 PS Amsterdam
NEDERLAND
No. KvK: S 224695 Haarlem en Omstreken
©2006 Town & Traffic created and designed by Alex Hakkenberg